sábado, 28 de febrero de 2009

El CiberBullying


Com tots sabem el bullying és un fenomen que per desgràcia està cada vegada més present en la nostre societat. Durant el transcurs del bloc en podrem observar totes les característiques i del món tèrbol i sense escrúpols que l’envolta. Per aquest motiu, aquest apartat servirà per anar una mica més enllà del que és el Bullying en si, i ens servirà per a saber més informació d’un derivat d’aquest: el ciberbullying. Al llegir aquest terme probablement ens sorgiran algunes preguntes com: què és?, com es manifesta?, quines conseqüències té?. Totes aquestes incerteses són degudes a que no n’hem sentit pas massa a parlar però de ven segur que tot seguit ens adonarem que es produeix amb força freqüència entre nosaltres. 

El ciberbullying es tracta de l’ús de mitjans telemàtics (Internet, telefonia mòbil i videojocs online principalment) per exercir maltractament psicològic. L’ésser humà sempre ha sabut treure profit de les noves tecnologies encara que a vegades no n’ha fet un ús correcta . Tothom és conscient que els adolescents són els qui en tenen un major domini degut a que pateixen una forta atracció a tot els avenços. Per aquest motiu els joves amb una personalitat agressora han descobert un medi perfecta per desenvolupar tot tipus d’accions cruels i ridiculitzants sobre les víctimes les quals solen ser de caràcter tímid, reservat i sovint sobre- protegides.
El ciberbullying el que ha provocat és que per algunes víctimes el maltracta es prolongui fins i tot al sortir de l’escola. Si ja resulta prou dur tenir d’aguantar tot tipus de burles, marginacions i pallisses en hores de classe només cal que ens imaginem com es deuen sentir si fins i tot en els seus moments d’intimitat també són ultratjats. Així doncs en el ciberbullying no es produeix en cap cas maltracta físic ja que això succeeix en el bullying ni tampoc n’és protagonista la intervenció dels adults. És un fenomen estretament lligat amb els adolescents. Tot i així crea grans problemes d’autoestima a la víctima la qual es creu mereixedora i culpable de tot el que li succeeix. Un altra conseqüència és que la víctima es torni insegura i que no es relacioni amb l’entorn que l’envolta. A continuació observarem alguns casos on el ciberbullying n’és el protagonista:
- Penjar a Internet imatges compromeses, dades íntimes i coses que puguin perjudicar o avergonyir a la víctima i donar-la a conèixer a l’entorn.
-Donar d’alta, amb foto inclosa, a la víctimes una web on es tracti de votar a la persona més lletja, menys intel·ligent i carregar-la de vots o punts negatius.
-Crear un perfil o espai fals en nom de la víctima on s’escriu en primera persona diferents aspectes i activitats quotidianes.
-Deixar comentaris ofensius a xats o participar-hi agressivament fent-se passar per la víctima de manera que les reaccions siguin posteriorment dirigides cap aquesta.
- Robar la clau del correu electrònic de manera que el propietari no pugui accedir a ella i llegir-ne els missatges confidencials violant la intimitat de la víctima.
-Fer circular rumors que provoquin que se l’hi atribueix-hi a la víctima un comportament ofensiu i deslleial de manera que siguin els altres qui en llegir i creure’s la informació decideixin prendre represàlies per el seu compte.
-Enviar missatges amenaçants per e-mail o SMS, i perseguir en diferents espais d’Internet on la víctima es relaciona de manera habitual per crear-li una situació d’angoixa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario